Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Idea budowy narodu i państwa w poglądach syjonistów-rewizjonistów i ich wpływ na kształt współczesnej polityki bezpieczeństwa Izraela : praca doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Mniejszości narodowe
  • Naród
  • Państwo
  • Patriotyzm
  • Polityka
  • Rewizjonizm
  • Religia
  • Syjonizm
  • Izrael
Liczba stron

379

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/904 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 356-379.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor