Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ratownictwo i ochrona ludności w zapewnieniu bezpieczeństwa aglomeracji warszawskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Sytuacja kryzysowa
  • Ratownictwo
  • Ratownictwo medyczne
  • Aglomeracja warszawska
  • Polska
Number of pages

311

Signature of printed version

A/813 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 278-284.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor