Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ratownictwo i ochrona ludności w zapewnieniu bezpieczeństwa aglomeracji warszawskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Sytuacja kryzysowa
  • Ratownictwo
  • Ratownictwo medyczne
  • Aglomeracja warszawska
  • Polska
Liczba stron

311

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/813 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 278-284.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor