Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Policja w zarządzaniu kryzysowym miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Współdziałanie
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Liczba stron

443

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/812 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 308-324.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor