Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Policja w zarządzaniu kryzysowym miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Współdziałanie
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Number of pages

443

Signature of printed version

A/812 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 308-324.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor