Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Cywilne służby specjalne RP : wyzwania i kierunki zmian : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Służby specjalne
  • Polska
Liczba stron

289

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/810 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 257-276.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor