Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych na polskich obszarach morskich i w portach : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Działania antyterrorystyczne
  • Porty
  • Siły zbrojne
  • Bałtyk
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

300

Signature of printed version

A/725

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 276-288

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor