Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych na polskich obszarach morskich i w portach : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Działania antyterrorystyczne
  • Porty
  • Siły zbrojne
  • Bałtyk
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

300

Signature of printed version

A/725

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 276-288

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor