Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych na polskich obszarach morskich i w portach : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania antyterrorystyczne
  • Porty
  • Siły zbrojne
  • Bałtyk
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

300

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/725

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 276-288

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor