Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Prawo cywilne
  • Siły zbrojne
  • Spółki handlowe
  • Zdolność bojowa
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

279

Signature of printed version

A/720+CD

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 169-176

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor