Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ czynników środowiskowych na świadomość sytuacyjną naziemnego personelu zabezpieczającego na lotniskach : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Lotniska wojskowe
  • Personel obsługi lotnictwa
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

232

Signature of printed version

A/601+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 203-210

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor