Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model oceny sytuacji kadrowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kadry
  • Zarządzanie
  • Wojsko
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

264

Signature of printed version

A/693 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 180-187.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor