Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model oceny sytuacji kadrowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry
  • Zarządzanie
  • Wojsko
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

264

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/693 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 180-187.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

01.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor