Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Środki i metody polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Rosja
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Number of pages

348

Signature of printed version

A/593+CD

Comments

Bibliografia na stronach 319-348

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor