Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Komunikacja drogowa
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

234

Signature of printed version

A/591+CD

Comments

Bibliografia na stronach 196-200

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor