Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Komunikacja drogowa
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

234

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/591+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 196-200

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor