Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zabezpieczenie logistyczne związku taktycznego w operacji wojennej na terenie kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Związki taktyczne
  • Logistyka wojskowa
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

253

Signature of printed version

A/687 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 180-184.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor