Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ukraina w polityce bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Polityka wojskowa
  • Polska
  • Ukraina
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

327

Signature of printed version

A/589+CD

Comments

Bibliografia na stronach 175-198

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor