Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej sektora ropy naftowej w aspekcie zagrożeń hybrydowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Infrastruktura krytyczna
  • Przemysł naftowy
  • Wojna hybrydowa
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

295

Signature of printed version

A/577+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 245-261

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akadamia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor