Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej sektora ropy naftowej w aspekcie zagrożeń hybrydowych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Infrastruktura krytyczna
  • Przemysł naftowy
  • Wojna hybrydowa
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

295

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/577+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 245-261

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akadamia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor