Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

International Conference on Time Series and Forecasting

Nazwa skrócona

PL ITISE 2018

Data konferencji

19-21.10.2018

Miejsce

Grenada, Hiszpania

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://itise.ugr.es/2018/index.php

Opis

PL ITISE 2018 ma na celu zapewnienie forum dyskusyjnego dla naukowców, inżynierów, nauczycieli i studentów o interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych badaniach obejmujących dyscypliny komputerowe, nauki ścisłe, matematykę, statystykę, prognostykę, ekonometrię. Celem ITISE 2018 jest stworzenie przyjaznego środowiska, które mogłoby doprowadzić do nawiązania lub zacieśnienia współpracy naukowej i wymiany myśli między uczestnikami, dlatego też ITISE 2018 zamawia wysokiej jakości oryginalne prace badawcze.

Organizator

University of Granada

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS