Processing may take a few seconds...

Conference

Series of conferences

International Conference on Time Series and Forecasting

Name

ITISE 2018: International Conference on Time Series and Forecasting

Short name

EN ITISE 2018

Conference date

19-21.10.2018

Place

Grenada, Hiszpania

Conference type

international

URL

http://itise.ugr.es/2018/index.php

Description

PL ITISE 2018 ma na celu zapewnienie forum dyskusyjnego dla naukowców, inżynierów, nauczycieli i studentów o interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych badaniach obejmujących dyscypliny komputerowe, nauki ścisłe, matematykę, statystykę, prognostykę, ekonometrię. Celem ITISE 2018 jest stworzenie przyjaznego środowiska, które mogłoby doprowadzić do nawiązania lub zacieśnienia współpracy naukowej i wymiany myśli między uczestnikami, dlatego też ITISE 2018 zamawia wysokiej jakości oryginalne prace badawcze.

Organizer

University of Granada

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS