Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Conference date

23-24.11.2021

Place

Warszawa, Polska

Conference type

national

URL

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktualnosci-2/kolejna-akademicka-debata-o-bezpieczenstwie/

Description

PL Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy naukowej na temat współczesnych uwarunkowań i charakteru działań państwa, administracji, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, a także akademickich badawczo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych i think-tanków: Instytutu Prawa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Wojskowego i Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

Organizer

Instytut Bezpieczeństwa Państwa. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Sztuuki Wojennej

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS