Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Tadeusz Zieliński, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 2.
  Comparison of Perceptions of Threats to External Security : Strategic Documents of the European Union and Poland / Tadeusz Zieliński (WW) // On-line Journal Modelling the New Europe - 2020, Issue No. 32, p. 134-155

  Scholarly article 40
 • 3.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 4.
  American third offset strategy : implications for Europe / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2018, z. 128, p. 531-543

  Scholarly article 11
 • 5.
  Discussion about preemptive ban on lethal autonomous weapon systems / Tadeusz Zieliński (WW) // Journal of Security and Sustainability Issues - 2018, vol. 7, nr 4, p. 625-634

  Scholarly article 1
 • 6.
  Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2018, vol. XXIII, nr 25 (1/2018), p. 219-231

  Scholarly article 14
 • 7.
  Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do przeciwdziałania statkom powietrznym zaklasyfikowanym do kategorii RENEGADE / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Przegląd Policyjny - 2018, nr 1 (129), p. 45-53

  Scholarly article 8
 • 8.
  Europejska Unia Obrony wyzwaniem dla wschodniej flanki NATO / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 109, nr 4, p. 46-62

  Scholarly article 1
 • 9.
  Unmanned aircraft systems in support of the land forces : selected issues / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 2, p. 195-210

  Scholarly article 8
 • 10.
  Użycie uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych w kontekście prawa międzynarodowego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 3 (23), p. 198-214

  Scholarly article 6
 • 11.
  Teoretycznie o strategicznym wymuszaniu / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - 2016, T. 14, z. 1, p. 343-360

  Scholarly article 7