Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Tadeusz Zieliński, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (32)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 2.
  65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 309 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Comparison of Perceptions of Threats to External Security : Strategic Documents of the European Union and Poland / Tadeusz Zieliński (WW) // On-line Journal Modelling the New Europe - 2020, Issue No. 32, p. 134-155

  Scholarly article 40
 • 4.
  Zakończenie / Tadeusz Zieliński (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 295-296

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 6.
  Lotnictwo w wojnie powietrznej : koncepcje, historia, teraźniejszość / Wiesław Marud (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 - 346 s.

  Scholarly monograph 100
 • 7.
  Przegląd wybranych teorii użycia sił powietrznych w kontekście strategicznego wymuszania / Tadeusz Zieliński (WW) // W: Teoria wojny : nowe i stare wyzwania / red. Andrzej Czupryński, Grzegorz Stolarski - Siedlce, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019 - p. 105-126

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Zastosowanie komercyjnych bezzałogowych systemów powietrznych na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego / Tadeusz Zieliński (WW) // W: Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 3 / red. Adam Wetoszka, Andrzej Truskowski, Tomasz Kulik - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019 - p. 73-83

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Zdalnie sterowane systemy powietrzne : perspektywa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Tadeusz Zieliński (WW) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania / red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 68-78

  Chapter in monograph / paper 20
 • 10.
  American third offset strategy : implications for Europe / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2018, z. 128, p. 531-543

  Scholarly article 11
 • 11.
  Diagnoza stanu lotnictwa służb porządku publicznego w Polsce / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 61-74

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Discussion about preemptive ban on lethal autonomous weapon systems / Tadeusz Zieliński (WW) // Journal of Security and Sustainability Issues - 2018, vol. 7, nr 4, p. 625-634

  Scholarly article 1
 • 13.
  Do We Need a European Army? / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 / red. Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková - Ostrava, Czechy : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018 - p. 1629-1636

  Chapter in monograph / paper 5 15
 • 14.
  Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2018, vol. XXIII, nr 25 (1/2018), p. 219-231

  Scholarly article 14
 • 15.
  Małe bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach bojowych: zdolności, zagrożenia, przeciwdziałanie / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku / red. Konrad Dobija (WW), Sebastian Maślanka (WW), Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 55-69

  Chapter in monograph / paper 20
 • 16.
  Obszary zagrożeń dla bezpieczeństwo globalnego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia / red. Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio - Dąbrowa Górnicza, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018 - p. 19-30

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do przeciwdziałania statkom powietrznym zaklasyfikowanym do kategorii RENEGADE / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Przegląd Policyjny - 2018, nr 1 (129), p. 45-53

  Scholarly article 8
 • 18.
  Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2 / red. Izabela Horzela (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 284 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 19.
  Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla NATO i Europy / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 186-187

  Abstract
 • 20.
  Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0 / Tadeusz Zieliński (WZiD), Marcin Dochniak (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 143 s.

  Research work
 • 21.
  Doświadczenia z użycia lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 71-92

  Chapter of research work
 • 22.
  Doświadczenia z użycia śmigłowców Sił Zbrojnych RP w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 93-130

  Chapter of research work
 • 23.
  Europejska Unia Obrony - wyzwaniem dla wschodniej flanki? / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 188-189

  Abstract
 • 24.
  Europejska Unia Obrony wyzwaniem dla wschodniej flanki NATO / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 109, nr 4, p. 46-62

  Scholarly article 1
 • 25.
  Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość / red. Janusz Kręcikij - Kraków, Polska : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017 - p. 185-224

  Chapter in monograph 20
 • 26.
  Trendy w ewolucji międzynarodowego terroryzmu / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych : problem, weryfikacja, realizacja / red. Beata Bączkiewicz, Marek Ilnicki, Magdalena Szulca - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2017 - p. 73-80

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Unmanned aircraft systems in support of the land forces : selected issues / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki - 2017, nr 2, p. 195-210

  Scholarly article 8
 • 28.
  Użycie uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych w kontekście prawa międzynarodowego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 3 (23), p. 198-214

  Scholarly article 6
 • 29.
  Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów / Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 193 s.

  Book of abstracts
 • 30.
  Diagnoza systemu rozpoznania powietrznego Sił Zbrojnych RP / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2, Rozpoznanie specjalistyczne / red. Jarosław Wiśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 116-129

  Chapter in monograph
 • 31.
  Lotnicze wsparcie wielonarodowych wojskowo-cywilnych komponentów w operacjach reagowania kryzysowego / Tadeusz Zieliński (WZiD) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 246-257

  Chapter in monograph
 • 32.
  Teoretycznie o strategicznym wymuszaniu / Tadeusz Zieliński (WZiD) // Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - 2016, T. 14, z. 1, p. 343-360

  Scholarly article 7