Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = safety studies, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (1186)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Polish military intelligence and its secret relationship with the Abu Nidal Organization / Przemysław Gasztold (WBN) // W: Terrorism in the Cold War. State Support in Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - p. 85-106

  Chapter in monograph 75
 • 2.
  Terrorism in the Cold War. State Support in Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 240 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 3.
  Terrorism in the Cold War The West, Middle East and Latin America / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 272 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 4.
  Edukacja proobronna w Polsce / Jarosław Gryz (WBN) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-29

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Nadzór merytoryczny Akademii Sztuki Wojennej nad realizacją programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 121-143

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Opinie instruktorów wojskowych, nauczycieli i uczniów o programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” / Andrzej Soboń (WBN), Ilona Urych (WBN) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 144-155

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 227 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 8.
  Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego / Ilona Urych (WBN), Dorota Domalewska (WBN) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 156-168

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 169-181

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym / Krzysztof Krakowski (WW) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 143-155

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Security education in the process of strengthening national security. Study case of Poland and selected countries of Central and Eastern Europe / Andrzej Soboń (WBN), Ilona Urych (WBN) // W: Международна научна конференция „Широката сигурност“ Т.2 Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност / red. Ненко Дойков - Sofia, Bulgaria : Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", 2020 - p. 407-417

  Chapter in monograph / paper 5
 • 12.
  How to Estimate Security – Problem Analysis / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 217-240

  Scholarly article 20
 • 13.
  Security Culture in a Risk Society / Krzysztof Drabik (WBN) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 168-188

  Scholarly article 20
 • 14.
  Security of the State and National Security. Main Research Positions and the Practice of the Polish Legislator / Waldemar Kitler (WBN) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 40-73

  Scholarly article 20
 • 15.
  Recenzja monografii Patryka Dobrzyckiego „Cywilne służby specjalne” / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 143-147

  Review 5
 • 16.
  System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 11-34

  Scholarly article 5
 • 17.
  Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza : aktualny stan badań / Marta Halina Gębska (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 97-106

  Scholarly article 20
 • 18.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 19.
  Counteracting Threats to Societal Security at School : A Polish Way Towards Multicultural Education / Dorota Domalewska (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 31-47

  Scholarly article 20
 • 20.
  Cyberspace as a Tool of Contemporary Propaganda / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 95-108

  Scholarly article 20
 • 21.
  The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security / Klaudia Stachowiak (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 119-127

  Scholarly article 20
 • 22.
  Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich / Irmina Denysiuk (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 25-40

  Scholarly article 5
 • 23.
  65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 309 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 24.
  Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych : implikacje dla bezpieczeństwa narodowego / Dorota Domalewska (WBN), Ilona Urych (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2020, nr 1(6), p. 196-221

  Scholarly article 20
 • 25.
  Azjatyckie standrady cyberbezpieczeństwa / Mateusz Kuczabski (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 2, p. 21-32

  Scholarly article 20
 • 26.
  Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii / Marta Gębska (WBN), Klaudia Kwapisz (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 68-84

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Kuczabski (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 255-275

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Bezpieczeństwo w kulturze ponowoczesnego ryzyka / Krzysztof Drabik (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 37-60

  Chapter in monograph 20
 • 29.
  Comparison of Perceptions of Threats to External Security : Strategic Documents of the European Union and Poland / Tadeusz Zieliński (WW) // On-line Journal Modelling the New Europe - 2020, Issue No. 32, p. 134-155

  Scholarly article 40
 • 30.
  Cyberprzestrzeń : relacje w wojnie hybrydowej / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 130 s.

  Scholarly monograph 100
 • 31.
  Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 32.
  Disruptive Innovation through Military Design: A Collaboration between the US Joint Special Operations University and the Polish Army / Ben Zweibelson, Karena Kyne, Robert Tomasz Rosa (WW), Frank Rundus // Special Operations Journal - 2020, vol. 6, nr 2, p. 139-160

  Scholarly article 5
 • 33.
  Domena nauk o bezpieczeństwie – aspekty teoretyczne, metodologiczne i systemowe / Waldemar Kitler (WBN) // W: Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie / red. Andrzej Glen - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 34.
  Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak / Zbigniew Modrzejewski (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego / Justyna Kurek (WBN) // W: Prawo o ruchu drogowym : komentarz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Ewolucja rosyjskiej maskirowki / Zbigniew Modrzejewski (WW) // Przegląd Geopolityczny - 2020, t.33, p. 65-79

  Scholarly article 20
 • 37.
  Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (WBN), Jacek Lebiedź, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology - New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - p. 144-148

  Chapter in monograph / paper 20
 • 38.
  Heurystyczna rola analizy systemowej w badaniach bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Kuczabski (WBN), Halina Świeboda (WBN) // W: Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie / red. Andrzej Glen - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 113-130

  Chapter in monograph 20
 • 39.
  How to Motivate Students? The Four Dimensional Instructional Design Approach in a Non-core Blended Learning Course / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Dorota Domalewska (WBN), Paweł Maciejewski Jan (WBN) // W: Cross Reality and Data Science in Engineering. REV 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing / red. Dominik May: Springer International Publishing, 2020 - p. 782-794

  Chapter in monograph / paper 20
 • 40.
  Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 41.
  Human trafficking as a challenge for international security and security in Europe / Marta Gębska (WBN) // Torun International Studies - 2020, vol. 1, no 13, p. 41-56

  Scholarly article 20
 • 42.
  Improvement of a Sustainable World through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski Jan (WBN), Władysław Walkowiak // Journal of Chemical Education - 2020, vol. 97, iss. 4, p. 916-924

  Scholarly article 70 1.385
 • 43.
  Integration and Safety of Immigrant Students: Implications for Migration Governance / Dorota Domalewska (WBN) // W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 5549-5557

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 44.
  Irregular Warfare and Modern Defense : Counterinsurgency Operations / Irmina Denysiuk (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 2, p. 1-11

  Scholarly article 20
 • 45.
  Kary pieniężne / Justyna Kurek (WBN) // W: Prawo o ruchu drogowym : komentarz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  Konflikty zbrojne w XXI wieku / Maciej Marszałek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 16-43

  Chapter in monograph 20
 • 47.
  Korporacje z branży militarnej / Remigiusz Lewandowski (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 85-103

  Chapter in monograph 20
 • 48.
  Lekcja pokonywania trudności : Dariusz Majchrzak, Piotr Wilczyński i Jacek Żołnierkiewicz dyskutują o wielkich kryzysach w przemyśle zbrojeniowym oraz tendencjach panujących na rynku handlu bronią / Dariusz Majchrzak (WBN), Piotr Wilczyński, Jacek Żołnierkiewicz // Polska Zbrojna - 2020, nr 9 (893), p. 10-18

  Interview
 • 49.
  Metodyka analizy środowiska w procesie planowania operacji / Przemysław Paździorek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 147-171

  Chapter in monograph / paper 20
 • 50.
  Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 199 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 51.
  Militarne obszary komunikacji strategicznej / Zbigniew Modrzejewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 390 s.

  Scholarly monograph 100
 • 52.
  Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Piotr Krzykowski (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 44-55

  Scholarly article 5
 • 53.
  Near-Earth Objects (NEO) and other current space threats / Radosław Bielawski (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 1-18

  Scholarly article 20
 • 54.
  Niemiecki model systemu rozpoznawania zagrożeń / Klaudia Kwapisz (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 43-47

  Scholarly article 5
 • 55.
  Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Psychological Aspects of Armed Conflicts / red. Piotr Pacek (AszWoj), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dorota Merecz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2020 - p. 100-111

  Chapter in monograph 20
 • 56.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 57.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 58.
  Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego / Malwina Kołodziejczak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 274-285

  Chapter in monograph 20
 • 59.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 60.
  Organisational, military and legal aspects of space security / Małgorzata Polkowska (IP), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 232 s.

  Scholarly monograph 100
 • 61.
  Organizational preparation of central public administration bodies to manage the implementation of defense tasks. Part I. Characteristics of defense tasks carried out by the supreme government administration bodies, selected issues / Waldemar Kitler (WBN) // Scientific Journal of the Military University of Land Forces - 2020, t. 197, nr 3, p. 526-545

  Scholarly article 20
 • 62.
  Paradygmat humanistyczny - edukacja fizyczna - bezpieczeństwo zdrowotne : rozważania wprowadzające o istocie współczesnych powiązań / Ilona Urych (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 235-253

  Chapter in monograph 20
 • 63.
  Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce / red. Henryk Gawroński, Katarzyna Olszewska, Krzysztof Sidorkiewicz, Krzysztof Starańczak - Elbląg, Polska : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2020 - p. 119-133

  Chapter in monograph 20
 • 64.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - 424 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 65.
  Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 44-67

  Chapter in monograph 20
 • 66.
  Polemology as a subject of teaching in higher studies / Milena Palczewska (WBN) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 373-388

  Scholarly article 20
 • 67.
  Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992-2017 / Marek Żyła (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 21-32

  Scholarly article 5
 • 68.
  Potencjał obronny uczniów klas wojskowych i możliwości jego wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa / Ilona Urych (WBN) // W: Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy. Relacje międzynarodowe : polityka zbrojeniowa : potencjał obronny - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 - p. 195-213

  Chapter in monograph 20
 • 69.
  Potencjał wojsk lądowych wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 313 s.

  Scholarly monograph 100
 • 70.
  Powernomics and Powermetrics : A Key to Understand Security, Economics, and International Politics / Milena Palczewska (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 3, p. 425-433

  Scholarly article 100
 • 71.
  Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce : podręcznik / Marian Kuliczkowski (WBN), Leszek Sawicki / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 246 s.

  Scholarly textbook / script 100
 • 72.
  Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 / Justyna Kurek (WBN) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 225-240

  Chapter in monograph / paper 5
 • 73.
  Prawo o ruchu drogowym : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Artur Mezglewski (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 564 s.

  Scholarly monograph 100
 • 74.
  Problem kapitału społecznego w budowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy / Karina Górska-Rożej (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 39-55

  Chapter in monograph / paper 20
 • 75.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 76.
  Przepisy ogólne / Justyna Kurek (WBN) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 1-30

  Chapter in monograph 20
 • 77.
  Przepisy ogólne / Justyna Kurek (WBN) // W: Prawo o ruchu drogowym : komentarz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

  Chapter in monograph 20
 • 78.
  Przepisy przejściowe i końcowe / Justyna Kurek (WBN) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 258-262

  Chapter in monograph 20
 • 79.
  Przetwarzanie danych osobowych / Justyna Kurek (WBN) // W: Prawo o ruchu drogowym : komentarz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

  Chapter in monograph 20
 • 80.
  Przyszłe wojny : zarys problemu / Maciej Marszałek (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2020, nr 1(6), p. 35-49

  Scholarly article 20
 • 81.
  Psychological Aspects of Armed Conflicts / red. Piotr Pacek (AszWoj), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dorota Merecz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2020 - 404 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 82.
  Rare Earth Elements : a Novelty in Energy Security / Radosław Bielawski (WBN) // Journal of Ecological Engineering - 2020, vol. 21, issue 4, p. 134-149

  Scholarly article 40
 • 83.
  Rewolucja technologiczna w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego / Jarosław Gryz (WBN) // W: Wyzwania bezpieczeństwa XXI wieku / red. Marcin Jurgilewicz, Marek Delong, Krzysztof Michalski, Waldemar Krztoń - Rzeszów, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020 - p. 109-128

  Chapter in monograph 20
 • 84.
  Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Krystian Paweł Frącik (WW) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 117-133

  Chapter in monograph 20
 • 85.
  Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie : z przedmową generała Rajmunda T. Andrzejczaka / Marek Depczyński (WW), Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Fundacja "Historia i Kultura", 2020 - 411 s.

  Scholarly monograph 20
 • 86.
  Różnice podejść do sztuki operacyjnej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 70-104

  Chapter in monograph 20
 • 87.
  Rozpoznanie wojskowe : teoria i praktyka / Marek Wrzosek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 8-15

  Scholarly article 5
 • 88.
  Russian information offensive in the international relations / Ryszard Szpyra (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 30, no. 3

  Scholarly article 20
 • 89.
  Scenariusze wojen przyszłości a prognozowane kierunki rozwoju sił zbrojnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 191-207

  Chapter in monograph / paper 20
 • 90.
  Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-53

  Chapter in monograph 20
 • 91.
  Scenariusz zagrożenia lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 65-97

  Chapter in monograph 20
 • 92.
  Scenariusz zagrożenia radioelektronicznego / Szymon Markiewicz (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 131-165

  Chapter in monograph 20
 • 93.
  Selected problems of the organization of communication information system in the territorial defence forces / Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 183-196

  Scholarly article 20
 • 94.
  Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej / Mirosław Laskowski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 208 s.

  Scholarly monograph 100
 • 95.
  Teoria walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 154 s.

  Scholarly monograph 100
 • 96.
  The future of energy security of state / Jarosław Gryz (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 14-30

  Scholarly article 20
 • 97.
  The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats / Przemysław Gasztold (WBN), Gasztold Aleksandra // Terrorism and Political Violence - 2020, -, p. 1-19

  Scholarly article 140 1.792
 • 98.
  The roots of armed conflicts : Multilevel security perspective / Marzena Żakowska (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 30, no. 3

  Scholarly article 20
 • 99.
  The security perception and security policy of Poland, 1989–2017 / Milena Palczewska (WBN) // Defense & Security Analysis - 2020, -, p. 1-16

  Scholarly article 100
 • 100.
  Uniformed Classes in Poland And Their Role in The Process of Shaping Young People's Pro-Defense and Citizen Attitudes / Milena Palczewska (WBN) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 16017-16024

  Chapter in monograph / paper 5 70