Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = safety studies, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (915)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Terrorism in the Cold War. Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 240 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 2.
  Terrorism in the Cold War The West, Middle East and Latin America / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 272 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 3.
  How to Estimate Security – Problem Analysis / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 217-240

  Scholarly article 20
 • 4.
  Security Culture in a Risk Society / Krzysztof Drabik (WBN) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 168-188

  Scholarly article 20
 • 5.
  Security of the State and National Security. Main Research Positions and the Practice of the Polish Legislator / Waldemar Kitler (WBN) // Security Dimensions - 2020, vol. 33, no. 33, p. 40-73

  Scholarly article 20
 • 6.
  Recenzja monografii Patryka Dobrzyckiego „Cywilne służby specjalne” / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 143-147

  Review 5
 • 7.
  System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 11-34

  Scholarly article 5
 • 8.
  Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza : aktualny stan badań / Marta Halina Gębska (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 97-106

  Scholarly article 20
 • 9.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 10.
  Counteracting Threats to Societal Security at School : A Polish Way Towards Multicultural Education / Dorota Domalewska (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 31-47

  Scholarly article 20
 • 11.
  Cyberspace as a Tool of Contemporary Propaganda / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 95-108

  Scholarly article 20
 • 12.
  The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security / Klaudia Stachowiak (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 119-127

  Scholarly article 20
 • 13.
  Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich / Irmina Denysiuk (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 25-40

  Scholarly article 5
 • 14.
  65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 309 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 15.
  Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych : implikacje dla bezpieczeństwa narodowego / Dorota Domalewska (WBN), Ilona Urych (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2020, nr 1(6)

  Scholarly article 20
 • 16.
  Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii / Marta Gębska (WBN), Klaudia Kwapisz (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 68-84

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Kuczabski (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 255-276

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak / Zbigniew Modrzejewski (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (WBN), Jacek Lebiedź, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology - New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - p. 144-148

  Chapter in monograph / paper 20
 • 20.
  Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 21.
  Human trafficking as a challenge for international security and security in Europe / Marta Gębska (WBN) // Torun International Studies - 2020, vol. 1, no 13, p. 41-56

  Scholarly article 20
 • 22.
  Improvement of a Sustainable World through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski Jan (WBN), Władysław Walkowiak // Journal of Chemical Education - 2020, vol. 97, iss. 4, p. 916-924

  Scholarly article 70 1.385
 • 23.
  Konflikty zbrojne w XXI wieku / Maciej Marszałek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 16-43

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Korporacje z branży militarnej / Remigiusz Lewandowski (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 85-103

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 199 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 26.
  Militarne obszary komunikacji strategicznej / Zbigniew Modrzejewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 390 s.

  Scholarly monograph 100
 • 27.
  Near-Earth Objects (NEO) and other current space threats / Radosław Bielawski (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 1-18

  Scholarly article 20
 • 28.
  Niemiecki model systemu rozpoznawania zagrożeń / Klaudia Kwapisz (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 43-47

  Popular science article
 • 29.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 31.
  Ochrona osób i mienia : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP), Filip Radoniewicz (IP), Monika Nowikowska (IP) / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 290 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 32.
  Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego / Malwina Kołodziejczak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 274-285

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 34.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - 424 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 35.
  Polemology as a subject of teaching in higher studies / Milena Palczewska (WBN) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 373-388

  Scholarly article 20
 • 36.
  Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992-2017 / Marek Żyła (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 21-32

  Scholarly article 5
 • 37.
  Powernomics and Powermetrics: A Key to Understand Security, Economics, and International Politics / Milena Palczewska (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 3, p. 425-433

  Scholarly article 100
 • 38.
  Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 / Justyna Kurek (WBN) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 225-240

  Chapter in monograph / paper 5
 • 39.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 40.
  Przepisy ogólne / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 1-30

  Chapter in monograph 20
 • 41.
  Przepisy przejściowe i końcowe / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 258-262

  Chapter in monograph 20
 • 42.
  Przyszłe wojny : zarys problemu / Maciej Marszałek (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2020, nr 1(6)

  Scholarly article 20
 • 43.
  Rare Earth Elements : a Novelty in Energy Security / Radosław Bielawski (WBN) // Journal of Ecological Engineering - 2020, vol. 21, issue 4, p. 134-149

  Scholarly article 40
 • 44.
  Rewolucja technologiczna w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego / Jarosław Gryz (WBN) // W: Wyzwania bezpieczeństwa XXI wieku / red. Marcin Jurgilewicz, Marek Delong, Krzysztof Michalski, Waldemar Krztoń - Rzeszów, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020 - p. 109-128

  Chapter in monograph 20
 • 45.
  Rozpoznanie wojskowe : teoria i praktyka / Marek Wrzosek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 8-15

  Popular science article
 • 46.
  Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-53

  Chapter in monograph 20
 • 47.
  Scenariusz zagrożenia lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 65-97

  Chapter in monograph 20
 • 48.
  Scenariusz zagrożenia radioelektronicznego / Szymon Markiewicz (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 131-165

  Chapter in monograph 20
 • 49.
  Selected problems of the organization of communication information system in the territorial defence forces / Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 183-196

  Scholarly article 20
 • 50.
  Teoria walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 154 s.

  Scholarly monograph 100
 • 51.
  The future of energy security of state / Jarosław Gryz (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 14-30

  Scholarly article 20
 • 52.
  The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats / Przemysław Gasztold (WBN), Gasztold Aleksandra // Terrorism and Political Violence - 2020, -

  Scholarly article 140 1.792
 • 53.
  Wars, Weapons and Terrorists: Clandestine Operations of the Polish Military Intelligence Station in Beirut, 1965–1982 / Przemysław Gasztold (WBN) // The International History Review - 2020, -

  Scholarly article 140
 • 54.
  Wieloaspektowość cyberedukacji / Grzegorz Zenon Pilarski (WW), Monika Pilarska // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 95-113

  Chapter in monograph 20
 • 55.
  Will the COVID-19 Pandemic Change National Security and Healthcare in the Spectrum of Cardiovascular Disease? / Filip M. Szymański, Cezary Smuniewski (WBN), Anna E. Płatek // Current Problems in Cardiology - 2020, -

  Scholarly article 100 2.966
 • 56.
  Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD), Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 51-68

  Chapter in monograph 20
 • 57.
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 257-273

  Chapter in monograph 20
 • 58.
  Wstęp / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 59.
  Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 13-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 60.
  Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 164-198

  Chapter in monograph 20
 • 61.
  Zakończenie / Tadeusz Zieliński (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 295-296

  Chapter in monograph 20
 • 62.
  Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego / Ilona Urych (WBN) // W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / red. Ewelina Włodarczyk, Magdalena Szumiec, Olga Wasiuta - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020 - p. 66-80

  Chapter in monograph 20
 • 63.
  Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Lech Drab (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 104-124

  Chapter in monograph 20
 • 64.
  Military Law in the Republic of Poland / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 28-34

  Scholarly article 20
 • 65.
  On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education / Ilona Urych (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 22-27

  Scholarly article 20
 • 66.
  Space as a New Category of Threats to National Security / Radosław Bielawski (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 1-7

  Scholarly article 20
 • 67.
  Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security Dimensions - 2019, vol. 32, no. 32, p. 82-105

  Scholarly article 20
 • 68.
  Concept of the platform architecture for data integration from the Border Guard observation systems / Grzegorz H. Kasprowicz, Krzysztof T. Poźniak, Wojciech M. Zabołotny, Zbigniew M. Wawrzyniak, Andrzej Wojeński, Dariusz Mielnik, Sebastian Brawata, Paweł Mazurek, Piotr Sienkiewicz, Wojciech Rosiński, Błażej Wereszko, Agnieszka Grzeczka, Gustaw Mazurek, Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW), Paweł Stobiecki (WBN) // W: Proceedings of SPIE. Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 : Volume 11176 / red. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk - Bellingham, Washington, United States : SPIE, 2019

  Chapter in monograph / paper 20
 • 69.
  System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 5-33

  Scholarly article 5
 • 70.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3

  Editorial
 • 71.
  Dekonstrukcyjne i konstrukcyjne funkcje zagrożeń w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego / Krzysztof Drabik (WBN) // W: Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 44-55

  Chapter in monograph / paper 20
 • 72.
  Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy / Stanisław Kowalkowski (WW) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika - 2019, T. 20, p. 93-104

  Scholarly article 20
 • 73.
  Działania informacyjne w konflikcie hybrydowym / Zbigniew Modrzejewski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 46-53

  Popular science article
 • 74.
  Urządzenie i utrzymanie przepraw : dowodzenie / Krzysztof Wysocki (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 94-112

  Popular science article
 • 75.
  Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych / red. Piotr Lewandowski (WBN), Jakub Bieniek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 220 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 76.
  Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Justyna Kurek (WBN) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 133-145

  Chapter in monograph 20
 • 77.
  Artificial intelligence and american-chinese competition / Piotr Grochmalski (WBN) // Defense Resources Management in the 21st Century - 2019, vol. 14, no. 14, p. 100-108

  Scholarly article / paper 5
 • 78.
  Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego / Justyna Kurek (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 61-83

  Chapter in monograph 20
 • 79.
  Banknote counterfeiting problem in Poland / Remigiusz Lewandowski (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 4(699), p. 71-89

  Scholarly article 20
 • 80.
  Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń / Radosław Bielawski (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2019, nr 2(5), p. 193-212

  Scholarly article 20
 • 81.
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją / Klaudia Stachowiak (WBN) // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 199-212

  Chapter in monograph 20
 • 82.
  Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje / Piotr Krzykowski (WW), Marek Żyła (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 9-33

  Chapter in monograph 5
 • 83.
  Bezpieczeństwo informacji w organizacji zhierarchizowanej : wybrane problemy / Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski / red. Leszek Elak (WW), Magdalena Kuranc-Szymczak - Zamość, Polska : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2019 - p. 259-274

  Chapter in monograph 5
 • 84.
  Bezpieczeństwo państwa wobec zagrożeń z przestrzeni kosmicznej / Paweł Stobiecki (WBN) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. Dariusz Nowak (WBN), Cezary Sochala, Andrzej Warmiński - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 72-95

  Chapter in monograph 20
 • 85.
  Bezpieczeństwo publiczne wybranych krajów europejskich / Klaudia Stachowiak (WBN) // W: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 107-137

  Chapter in monograph 20
 • 86.
  Bezpośrednie inwestycje Chin w Europie i w Polsce : kontekst ogólny i bezpieczeństwa / Marta Halina Gębska (WBN) // W: Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Piotr Zariczny - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 78-104

  Chapter in monograph 20
 • 87.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 88.
  Church and pacifism : the role of religion in the face of security threats / Cezary Smuniewski (WBN) // Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019, vol. 16, no. 4(61), p. 341-357

  Scholarly article 20
 • 89.
  Computing Environment for Forecasting Based on System Dynamics Models / Pytlak Radosław, Damian Suski, Tomasz Tarnawski, Zbigniew Wawrzyniak, Tomasz Zawadzki (WBN), Paweł Cichosz // W: Theory and Applications of Time Series Analysis : Selected Contributions from ITISE 2018 / red. Olga Valenzuela, Fernando Rojas, Héctor Pomares, Ignacio Rojas - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - p. 43-56

  Chapter in monograph / paper 20
 • 90.
  Contemporary threats to the security of Europe in the second decade of the 21st century / red. Andrzej Soboń (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 441 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 91.
  Cyberkooperencja / Grzegorz Pilarski (WW) / Warszawa, Polska : MP Know-How, 2019 - 223 s.

  Scholarly monograph 20
 • 92.
  Cyberprzestrzeń jako sfera normatywna państwa : analiza w kontekście przeciwdziałania przestępczości / Justyna Kurek (WBN) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 147-161

  Chapter in monograph 20
 • 93.
  Diagnosis of cultural security / Piotr Lewandowski (WBN) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 123-140

  Chapter in monograph 20
 • 94.
  Diagnosis of digital security (cybernetic security) / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 141-149

  Chapter in monograph 20
 • 95.
  Diagnosis of the State of Economic Security Indicators / Marta Gębska (WBN) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 65-86

  Chapter in monograph 20
 • 96.
  Diaspora rosyjska i rosyjskojęzyczna w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej na obszarze Świętej Rusi / Marek Żyła (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 313 s.

  Scholarly monograph 100
 • 97.
  Digital dimension / Piotr Tadeusz Dela (WW) // W: National security forecast : Polish perspective - Poznań, Polska : FNCE Wydawnictwo, 2019 - p. 47-48

  Chapter in monograph 20
 • 98.
  Ekstremalne formy działalności Solidarności Walczącej na tle przemocy politycznej i terroryzmu w ostatniej dekadzie PRL / Przemysław Gasztold (WBN) // W: Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice / red. Sebastian Ligarski, Michał Siedziak - Warszawa, Polska Szczecin, Polska : IPN Szczecin, 2019 - p. 167-183

  Chapter in monograph 20
 • 99.
  Elementy propagandy w życiu publicznym / Piotr Tadeusz Dela (WW) // Studia Politologiczne - 2019, vol. 54, p. 68-95

  Scholarly article 20
 • 100.
  Elementy systemowe powszechnego obowiązku obrony / Waldemar Kitler (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 45-120

  Chapter in monograph 20