Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Jakość rynkowej usługi transportowej w dobie zagrożeń i niebezpieczeństw współczesnego świata : ocena z perspektywy użytkowników

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2023

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Niezależnie od miejsca czy czasu, w którym się znajdujemy, każdy nabywca rynkowej usługi transportowej zakłada, że wydane pieniądze związane z zakupem danej usługi przyniosą oczekiwane zadowolenie. Spośród wielu determinant, które wpływają na satysfakcję klienta w sferze transportu, można wskazać czas podróży, komfort, udogodnienia, sprawną obsługę klienta, atrakcyjność ceny usługi, bezpieczeństwo. Istnieje powszechna opinia, że usługi transportu lotniczego i morskiego uznawane są za najbezpieczniejszą formę transportu. Perspektywa oceny jego użytkowników w tej kwestii mogła się diametralnie zmienić po pojawieniu się pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Aspekt ten zainteresował grupę naukowców z różnych centrów naukowych w Polsce, którzy chcieli przekonać się m.in., jaka jest aktualna opinia pasażerów na temat destynacji podróży, czynników, które gwarantują jakość rynkowej usługi transportowej i jego bezpieczeństwa, oraz który środek transportu mógłby być preferowany przez podróżnych w obecnej sytuacji międzynarodowej. Niniejsza publikacja ma charakter monografii wieloautorskiej i dotyczy zagadnień z zakresu usług, w tym szczególności usług transportu morskiego i lotniczego, jakości oraz bezpieczeństwa. Powyższe obszary tematyczne Autorzy zaprezentowali w innym ujęciu niż dotychczas: pojawienie się nowych zagrożeń, jak również kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 oraz tragiczna wojna na wschodzie Europy przyczyniły się do wypełnienia luki naukowej w zakresie prowadzonych badań. Pierwszą część pracy oparto na kwerendzie literatury, druga zaś dotyczyła badań przeprowadzonych wśród respondentów pokolenia Y, studentów ośrodków naukowych z Warszawy, Szczecina, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Place

Zielona Góra, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza UZ

Date of online publication

10.05.2023

Number of pages

124

ISBN

9788378424963

Keywords
PL
 • Agresja rosyjska na Ukrainę (2022)
 • COVID-19
 • Bezpieczeństwo komunikacyjne
 • Jakość
 • Konsumenci
 • Obsługa klienta
 • Pasażerowie
 • Satysfakcja konsumentów
 • Transport pasażerski
 • Transport morski
 • Transport powietrzny
Total point value of monograph

20.0