Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Maskowanie jako antyfora rozpoznania

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Deception As The Antiphora Of Military Reconnaissance

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Maskowanie
  • Rozpoznanie (wojsko)
  • Siły zbrojne
  • Taktyka
EN
  • Armed conflicts
  • Armed forces
  • Camouflage (Military science)
  • Reconnaissance and surveillance
  • Tactics
Abstract

PL W niniejszym materiale podjęto próbę zdefiniowania oraz usystematyzowania zbioru przedsięwzięć podejmowanych w ramach maskowania, których zastosowanie zapewnia przeciwdziałanie współczesnym środkom rozpoznania. Przeznaczeniem opracowania jest przybliżenie wyjaśnień dotyczących: charakterystyki maskowania: celów, zadań i form maskowania oraz rodzajów rozpoznania obiektów, urządzeń, sprzętu i ludzi. Zgodnie z zaproponowaną w tytule problematyką, przedstawiono rolę przedsięwzięć z dziedziny maskowania, umożliwiających przeciwdziałanie rozpoznaniu radiolokacyjnemu, cieplnemu (termicznemu), obrazowemu, radiotechnicznemu oraz radioelektronicznego. Ukazano też między innymi rozwiązania związane z maskowaniem taktycznym, maskowaniem świetlnym oraz akustycznym. Ponadto zaprezentowano najnowsze rozwiązania w sferze maskowania, zarówno w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak w innych wybranych armiach świata. Na końcu znalazły się najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań przedstawionych w poszczególnych częściach publikacji.

Date of online publication

01.02.2023

Pages (from - to)

205 - 250

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 248-249. Abstrakt angielski na stronach 249-250.

Book

Techniczne i organizacyjne aspekty współczesnego maskowania

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0