Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Informacja w operacjach informacyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Information In Information Operations

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Informacja
  • Komunikacja strategiczna
  • Operacje informacyjne
  • Wojna hybrydowa
Abstract

PL Operacje informacyjne stanowią bardzo skuteczny środek oddziaływania i wywierania presji, a niekiedy również środek walki. Mogą być realizowane nie tylko w trakcie trwania konfliktu, ale również w dużo szerszym przedziale czasowym, znacznie wyprzedzając konwencjonalne działania. Wymagają jednak koordynacji wielu elementów. Pociąga to za sobą konieczność posługiwania się spójnym aparatem pojęciowym oraz wykorzystania informacji odpowiednio przygotowanych.

Date of online publication

09.02.2023

Pages (from - to)

331 - 348

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 348-349.

Book

Konteksty teoretyczne i praktyczne informacji w organizacji

Ministry points / chapter

20.0