Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie informacji w walce informacyjnej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Importance Of Information In Information Warfare

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dezinformacja
  • Informacja
  • Walka informacyjna
  • Walka zbrojna
Abstract

PL Informacja od zarania dziejów traktowana była jako czynnik przewagi nad przeciwnikiem. Oczywiście różnie na przestrzeni wieków była nazywana. Wiek XX i XXI ukształtował jej oblicze i obecnie bez informacji nie będzie działał żaden system wojskowy i cywilny. Walka informacyjna jest przykładem jak informacja kształtowała rozwój wielu systemów i obszarów działań z informacją. Rozdział poświęcony jest rozważaniem wpływu informacji na poszczególne obszary walki informacyjnej, jej narzędziom i skutkom oddziaływania. W końcowej części rozdziału charakterystyce poddano walkę informacyjną w Federacji Rosyjskiej.

Date of online publication

09.02.2023

Pages (from - to)

301 - 330

Comments

Bibliografia na stronach 328-330.

Book

Konteksty teoretyczne i praktyczne informacji w organizacji

Ministry points / chapter

20.0