Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w organizacji w zakresie analizy ruchu sieciowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Selected aspects of cybersecurity in an organization In terms of network traffic analysis

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 1 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Internet
 • Organizacja
 • Protokół (informatyka)
 • Symulacja komputerowa
 • Transmisja danych
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
EN
 • Data Transmission
 • Cybersecurity
 • Information and communication technologies (ICT)
 • Internet
 • Internet protocol
 • Organization
Abstract

PL Współcześnie jednym z istotnych zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa jest konieczność i umiejętność realizacji analizy ruchu sieciowego. Działanie to przekłada się z jednej strony na możliwość efektywnego funkcjonowania użytkowników w sieciach teleinformatycznych organizacji, a z drugiej strony daje możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w użytkowanej sieci. W artykule tym autor wskazuje potrzebę dokonywania analizy ruchu sieciowego w organizacji w różnych obszarach działania IT, pokazuje, jak można dokonać takiej analizy w sposób tradycyjny lub przy wykorzystaniu określonych wybranych narzędzi. Przedstawiony materiał badawczy został zebrany na podstawie analizy literatury oraz obserwacji autora w zakresie budowy sieci teleinformatycznych, prowadzenia symulacji ich funkcjonowania oraz badań w zakresie praktycznej analizy pakietów.

EN Nowadays, one of important tasks in the field of cybersecurity is the necessity and the ability to perform network traffic analysis. This action translates, on the one hand, into the ability of users to function effectively in the organisation’s ICT networks , and on the other hand, it provides opportunities to ensure security in the network used. In this article, the author points out the need of performing network traffic analyses in the organization in various areas of IT, shows how such an analysis may be performed in a traditional way or with the use of specific tools. The presented research material was gathered on the basis of an analysis of the literature sources and the author’s observations in the field of building ICT networks, simulations and research in the field of practical packet analysis.

Date of online publication

30.12.2022

Pages (from - to)

119 - 130

DOI

10.5604/01.3001.0016.1964

URL

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234586

Comments

Bibliografia na stronie 130.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0