Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Teoria konfliktu społecznego a zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego w Polsce w kontekście imigracji obcokrajowców

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The theory of social conflict and threats to local safety in Poland in the context of immigration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Imigracja
  • Inność
  • Konflikt społeczny
  • Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
  • Polska
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

31 - 50

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 48-50. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej : wybrane aspekty

Ministry points / chapter

5.0