Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kryzys migracyjny i jego implikacje dla społeczności lokalnych w świetle teorii

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Migration crisis and its implications for local societies in the light of theory

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa
  • Imigranci
  • Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

51 - 71

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 70-71.

Book

Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym

Ministry points / chapter

5.0