Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Tożsamość i wspólnotowość w przestrzeni medialnej na przykładzie polskich seriali telewizyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza treści i zawartości mediów
  • Media masowe
  • Serial filmowy
  • Tożsamość (filozofia)
  • Wspólnota
Pages (from - to)

107 - 145

Book

Tożsamość i wspólnotowość a bezpieczeństwo narodowe

Ministry points / chapter

20.0