Processing may take a few seconds...

Book


Title

Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego

Editors

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Rzeszów, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Date of publication

2022

Number of pages

247

ISBN

9788379345663

URL

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Oleksiewicz+Izabela+

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • COVID-19
Chapters
Rozwój ochrony przeciwpożarowej w Polsce w perspektywie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz innych dokumentów doktrynalnych (p. 235-246)