Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo społeczne - refleksje implikowane pandemią COVID-19

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Epidemie
  • COVID-19
Pages (from - to)

157 - 164

Book

Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka - Innowacje - Implikacje praktyczne : Epimilitaris 2022

Points of MNiSW / chapter

20.0