Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Działania informacyjne
  • Społeczeństwo informacyjne
Date of online publication

15.09.2022

Pages (from - to)

11 - 25

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 24-25.

Book

Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1, Działania w cyberprzestrzeni

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0