Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Transmisja danych w cyberprzestrzeni SZ RP : analiza porównawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Węzęł Teleinformatyczny, Świętoszów | [ P ] employee

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Łączność wojskowa
  • Sieci teleinformatyczne
  • System łączności i informatyki
  • Systemy dowodzenia
  • Transmisja danych
  • Wojsko
Date of online publication

15.09.2022 (Date presumed)

Pages (from - to)

11 - 48

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 47-48.

Book

Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2, Techniczne aspekty cyberprzestrzeni

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0