Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zagrożenia dla systemu łączności na polu walki

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2022 | Journal number: nr 5

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Konflikty zbrojne
  • Łączność wojskowa
  • Rozpoznanie (wojsko)
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
  • Walka radioelektroniczna
  • Pole walki
Date of online publication

16.09.2022

Pages (from - to)

40 - 49

License type

other