Processing may take a few seconds...

Article


Title

Łączność wojskowa : teraźniejszość i kierunki rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2022 | Journal number: nr 5

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Łączność wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
  • Telekomunikacja wojskowa
Date of online publication

16.09.2022

Pages (from - to)

8 - 15

License type

other