Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przetwarzanie danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo Unii Europejskiej
  • Przetwarzanie informacji
Date of online publication

04.08.2022

Pages (from - to)

9 - 17

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991053029021705066&context=L

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 16-17. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni : wymiar teoretyczny i praktyczny

Ministry points / chapter

5.0