Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Potrzeby informacyjne w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Informacja
 • Kryzys
 • Ochrona ludności
 • Polska
 • Sytuacja kryzysowa
 • Systemy ekspertowe
 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Technologia informacyjna (IT)
 • Transmisja danych
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Civil protection
 • Crisis
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • Information
 • Information systems
 • National security
 • Poland
 • Public security
 • Technology
Abstract

PL Ochrona ludności jest jednym z podstawowych zadań państwa wobec własnych obywateli. Powinność ów stanowiło i stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego. W Polsce przykładem tegoż jest utworzenie w 2007 roku nowego jakościowo systemu zarządzania kryzysowego, stanowiącego część składową struktur funkcjonujących w ramach UE i NATO. Za wszelkiego przedsięwzięcia związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym szeroko pojmowaną ochronę ludności, ustawodawca uczynił odpowiedzialnymi właściwe na danym terenie organa zarządzania kryzysowego. Sprawne zarządzanie w sytuacjach wystąpienia zagrożeń wymaga wysoce wydajnego systemu, który zapewni niezbędne potrzeby informacyjne.

EN Protection of civil society is one of the basic tasks of the state. Polish system evolved and finally on 2007 transformed to crisis management system, which is a part of structures functioning in the framework of the EU and NATO. For all projects related to crisis management, including the civil protection, the legislature has made responsible competent bodies in the area of crisis management. It requires a highly efficient system to provide the necessary information.

Pages (from - to)

129 - 156

Book

Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka - Innowacje - Implikacje praktyczne : Epimilitaris 2022

Ministry points / chapter

20.0