Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wsparcie układu pozamilitarnego przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie wystąpienia ryzyka ataku terrorystycznego z użyciem przedmiotów wybuchowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Materiały wybuchowe
  • System obronny państwa
  • Terroryzm
Date of online publication

23.05.2022

Pages (from - to)

31 - 56

Book

Wykorzystanie potencjału Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania i usuwania niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0