Processing may take a few seconds...

Article


Title

Społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Relacja między PKB a kosztami wypadków drogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Socio-Economic Dimension of Road Traffic Safety. Relationship Between GDP and Costs of Road Traffic Accidens

Year of publication

2022

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Ekonomia
  • Komunikacja drogowa
  • Koszty
  • Nierówności społeczne
  • Ofiary katastrof i wypadków
  • Wypadki drogowe
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz w zakresie społeczno-ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie. Ofiary wypadków drogowych i związane z tym koszty społeczne są jednym z negatywnych skutków naszej mobilności transportowej. WHO prognozuje, że do 2030 r. wypadki drogowe mogą zająć nawet 5. miejsce na świecie jako przyczyna nadumieralności. Najczęściej w wypadkach giną osoby w wieku produkcyjnym, z przedziału wiekowego 15-44 lata. W artykule przedstawiono ogólne statystyki dotyczące strat osobowych z tytułu wypadków drogowych oraz odpowiadające im konsekwencje ekonomiczne. Artykuł odpowiada na pytanie: od czego zależy wartość ekonomicznych kosztów wypadków drogowych i jakie jest ich znaczenie dla społeczeństwa? Ponadto w artykule wyeksponowano problem nierówności społecznych, spowodowany ponoszeniem wyższych kosztów wypadków drogowych w krajach o niższych dochodach. Artykuł prezentuje część wyników badań prowadzonych przez autorkę od 2011 r. na temat ekonomicznych konsekwencji wypadków drogowych na świecie.

Date of online publication

03.2022

Pages (from - to)

41 - 56

DOI

10.33226/1231-2037.2022.3.5

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-032022,p2064146132

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 55.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

40.0