Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Strategia przeciwdziałania pandemii COVID-19 w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • COVID-19
  • Ochrona ludności
  • Zapobieganie
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zdrowie publiczne
  • Polska
Date of online publication

15.04.2022

Pages (from - to)

165 - 176

Book

Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka - Innowacje - Implikacje praktyczne : Epimilitaris 2022

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0