Processing may take a few seconds...

Book


Title

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa : rozpoznanie wojskowe w walce informacyjnej

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2022

Date of publication

2021

Number of pages

242

ISBN

978-83-8263-164-7

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Konflikty zbrojne
  • Systemy wspomagania dowodzenia
  • Walka informacyjna
  • Zagrożenie bezpieczeństwa
  • Federacja Rosyjska
  • Niemcy
  • Europa Środkowo-Wschodnia
Obligatory copy

yes

Chapters
Cywilny wymiar walki informacyjnej pomiędzy Federacją Rosyjską a Republiką Federalną Niemiec (p. 77-92)
Walka informacyjna w ujęciu teoretycznym (p. 111-134)
Ocena rozpoznawcza (p. 161-200)
Współczesne dylematy walki informacyjnej (p. 223-237)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0