Processing may take a few seconds...

Article


Title

Strategic monitoring in the judicial decisions of the European Court of Human Rights

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Monitoring strategiczny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Year of publication

2021

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2(6)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Surveillance
  • Wiretapping
  • Right to privacy
PL
  • Inwigilacja
  • Podsłuch
  • Prawa człowieka
Abstract

EN The importance of the problem of surveillance carried out by state authorities, especially in recent years, in connection with the growing threat of terrorism is indisputable. State authorities sometimes take measures, which involve restricting human rights, especially the right to privacy, justifying them by the need to ensure security of both the state and its citizens. The objective of this article is to outline the standpoint of the European Court of Human Rights (under Article 8 of the European Convention on Human Rights) on the so-called strategic monitoring, i.e. mass interception of data transferred via telecommunications networks and their subsequent analysis with a view to acquiringspecific information.

PL Doniosłość problematyki inwigilacji prowadzonej przez organy państwa - w szczególności w ostatnim czasie, w związku z narastającym zagrożeniem terroryzmem - nie podlega dyskusji. Władze państwowe, powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, nieraz podejmują działania wiążące się z ograniczaniem praw czlowieka, w tym przede wszystkim prawa do prywatności. Niniejszy artykuł ma na celu prezentacje stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka ( na gruncie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) w kwestii tzw. monitoringu strategicznego, tj. masowym przechwytywaniu przesyłanych sieciami telekomunikacyjnymi danych, a następnie ich analizy w celu uzyskania konkretnych informacji.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

193 - 205

Comments

Bibliografia na stronie 205.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0