Processing may take a few seconds...

Book


Title

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-424(12) KPC

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa. W publikacji uwzględniono ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze: apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ponadto w publikacji omówiona została skarga nadzwyczajna, która weszła w życie 3.4.2018 r. na podstawie ustawy 8.12.2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5).

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2020

Date of publication

2020

Number of pages

534

ISBN

978-83-8128-555-1

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17162-srodki-zaskarzenia-w-postepowaniu-cywilnym-komentarz-do-art-367-424-12-kpc-agnieszka-gora-blaszczykowska

Keywords
PL
  • Orzecznictwo cywilne
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Polska
Published in

Book series: Komentarze & Linia orzecznicza

Total point value of MNiSW of monograph

120.0