Processing may take a few seconds...

Book


Title

Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Komentarz do art. 316 - 366 KPC prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożliwiających m.in. profesjonalne przygotowanie się do sporządzania uzasadnienia wyroku przez sędziego czy sporządzania środka zaskarżenia przez pełnomocnika procesowego. Komentarz uwzględnia ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Nowela zmienia także przepisy regulujące sposób ogłaszania i uzasadniania wyroków.

Edition

3

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2020

Date of publication

2020

Number of pages

282

ISBN

978-83-8198-039-5

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18426-orzeczenia-w-procesie-cywilnym-komentarz-do-art-316-366-kpc-agnieszka-gora-blaszczykowska

Keywords
PL
  • Orzecznictwo cywilne
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Polska
Published in

Book series: Komentarze & Linia orzecznicza