Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1 A. Komentarz do art. 1-424(12)

Editors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–424(12) KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów procesowych, terminów, dowodów, środków odwoławczych, skargi kasacyjnej, wznowienia postępowania, a także związane z tymi zagadnieniami nowe poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych, SN i TK. Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych. Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak wiele się zmienia. Sprawdź szczegółową tabelę >Główne zalety publikacji: zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPC zestawione zostały z przepisami zmienionymi,Autorzy-praktycy – wyjaśniają problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,wskazuje orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki prawniczej,zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ogólnych zasad postępowania cywilnego oraz postępowania rozpoznawczego,niezbędne narzędzie dla sędziów, pełnomocników procesowych, notariuszy oraz komorników sądowych. Komentarz uwzględnia – oprócz Reformy KPC 2019 - wszystkie ostatnie zmiany, wynikające m.in. z: ustawy z 5.7.2018 r., która reguluję kwestie związane z zarządem sukcesyjnym; zmiany wchodzą w życie 25.11.2018 r. ustawy z 12.10.2017 r., która wprowadzenia przepisy stanowiące podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecenia kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu; zmiany weszły w życie 5.1.2018 r. Ponadto uwzględniono druk sejmowy Nr 3858 z 30.10.2018 r., który dotyczy tworzenia w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji; zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1.1.2020 r.

Edition

3

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2019

Date of publication

2019

Number of pages

1408

ISBN

9788381583923

URL

https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-postepowania-cywilnego-tom-1-a-komentarz-do-art-1-42412,124388.html#informacje

Keywords
PL
  • Prawo
  • Prawo cywilne ogólne
  • Polska