Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Forsowanie Mozy pod Sedanem przez Wehrmacht jako przełomowy moment kampanii francuskiej 1940 r. i II wojny światowej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Front zachodni II wojny światowej
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Francja
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

296 - 318

Book

Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Points of MNiSW / chapter

20.0