Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów

Editors

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Publikacja jest poświęcona multidyscyplinarnym badaniom dokumentów. Autorami artykułów są uznani teoretycy, przede wszystkim zaś praktycy zajmujący się tą tematyką także eksperymentalnie. Znalazły się tu prace kryminalistyczne, prawnodowodowe oraz z pogranicza innych dyscyplin naukowych. Część dotyczy kryminalistycznej analizy pisma ręcznego i podpisów, analizy językowej, pism patologicznych wskazujących na wpływ stanów psychofizjologicznych człowieka na jego pismo oraz badań testamentów holograficznych. Ponadto zawarto tu opracowania na temat badań pisma F. Chopina i sygnatur C. Wostry’ego. Są artykuły o znaczeniu implementacji innowacyjnych identyfikatorów biometrycznych w dokumentach oraz o identyfikacji biometrycznych podpisów elektronicznych, współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań dokumentów na przykładzie Interpolu, a także wykorzystaniu programów komputerowych wspierających pracę eksperta dokumentów i tworzeniu komputerowych baz danych widmowych środków kryjących. Mowa jest też o odpowiedzialności biegłego za wydaną opinię, jego współpracy z decydentem procesowym i odmowie ustanowienia biegłym czy też błędach popełnianych przez biegłych.

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Wrocławski

Date of publication

2021

Number of pages

296

ISBN

978-83-229-3762-4

URL

http://sklep.wuwr.com.pl/products/2259.html

Keywords
PL
  • Dokumenty
  • Grafologia
  • Kryminalistyka
  • Pismo
Comments

Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo przy pracach.

Published in

Book series: Acta Universitatis Wratislaviensis

Number in series

4065

Chapters
Innowacyjne zastosowania biometrii (p. 155-170)