Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Japońscy jeńcy wojenni w obozach sowieckich : zarys historii

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Japonia
  • ZSRR
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

85 - 103

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052888898305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,japo%C5%84scy%20je%C5%84cy%20wojenni%20w%20obozach%20sowieckich

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Świat - Polska - Łódź : studia z dziejów społecznych i narodowościowych

Points of MNiSW / chapter

20.0