Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Issue of Surveillance Carried Out by Technical Means Within the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Constitutional Tribunal

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2021 | Journal number: No. 6 (64)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • Human rights
 • National security
 • Law
 • Privacy
 • Surveillance
 • Poland
 • European Union
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Inwigilacja
 • Prawa człowieka
 • Prawo
 • Prawo do prywatności
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Terroryzm
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Polska
 • Unia Europejska (UE)
Abstract

EN The importance of surveillance carried out by state authorities – especially in connection with the increasing threat of terrorism – is not disputable. State authorities, inciting the need to ensure the security of the state and citizens, often take measures to limit human rights, including, above all, the right to privacy. This paper aims to present themost important judgments delivered by the European Court of Human Rights based on Article 8 of the European Convention on Human Rights (sanctioning the right to respect for private life) regarding surveillance and the position of the Court in this matter. Of course, the article also presents the position on the surveillance of the Polish Constitutional Tribunal.

PL Waga omawianej w artykule problematyki, tj. inwigilacji prowadzonej przez władze państwowe – w szczególności w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym – jest bezdyskusyjna. Władze państwowe, powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, często podejmują działania zmierzające do ograniczenia praw człowieka, w tym – przede wszystkim – prawa do prywatności. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (sankcjonującego prawo do poszanowania życia prywatnego) dotyczących inwigilacji. Artykuł prezentuje również stanowisko w sprawie inwigilacji polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Date of online publication

22.12.2021

Pages (from - to)

291 - 301

DOI

10.15804/ppk.2021.06.23

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/64/ppk6423.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 300-301.

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0