Processing may take a few seconds...

Article


Title

O początkach działalności bibliograficznej Centralnej Biblioteki Wojskowej w stulecie polskiej bibliografistyki wojskowej

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN On the Beginnings of the Bibliografic Activity of the Central Military Library in the Centenary of Polish Military Bibliography

Year of publication

2021

Published in

Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (16)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Polska Bibliografia Wojskowa
  • Bibliografia wojskowa
  • Bibliografowie
  • Biblioteki wojskowe
Abstract

PL W prezentowanym artykule autor omawia początki polskiej bibliografistyki wojskowej. Analizie poddane zostały najważniejsze wydawnictwa bibliograficzne wydawane w II Rzeczypospolitej Polskiej przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Zaprezentowano treść i układ „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, „Komunikatu Bibliograficznego” oraz „Wojskowych Wiadomości Bibliograficznych”. Ponadto czytelnik może zapoznać się z biografiami pierwszych twórców bibliografii wojskowych.

EN In the presented article the author discusses the beginnings of Polish military bibliography. The most important bibliographical publications issued in the interwar Poland by the Central Military Library have been analysed. The content and layout of „Komunikat Bibliograficzny” [Polish Military Bibliography], „Polska Bibliografia Wojskowa” [Bibliographic Announcement] and „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” [Military Bibliographic News] have been presented. Moreover, the reader can become acquainted with the biographies of the first authors of military bibliographies.

Pages (from - to)

7 - 19

DOI

10.5281/zenodo.5701361

URL

https://cbw.wp.mil.pl/u/SIM_2162021.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0