Processing may take a few seconds...

Article


Title

Network eavesdropping

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Podsłuch sieciowy

Year of publication

2021

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • Cybercrime
 • Directive (European Union)
 • Information and communication technologies (ICT)
 • Eavesdropping
 • Network
 • Surveillance
 • Wiretapping
 • Convention on Cybercrime directive 2013/40
PL
 • Cyberprzestępczość
 • Dyrektywa Unii Europejskiej
 • Inwigilacja
 • Konwencja o Cyberprzestępczości 2013/40
 • Podsłuch telefoniczny
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Abstract

EN The subject of the article is the surveillance of ICT networks, commonly known as network eavesdropping or network wiretapping. First, the author presents the basic technical aspects of wiretapping. The main part of the article discusses international regulations (the Convention of Cybercrime), European Union regulations (Directive 2013/40 on attacs against information systems) and Polish regulations (Penal Code) concerning network eavesdropping. The last part of the article contains conclusions from the comparison of the provisions of the Cybercrime Convention, Directive 2013/40 and the Polish Penal Code.

PL Przedmiotem artykułu jest inwigilacja sieci teleinformatycznych, popularnie nazywana podsłuchem sieciowym. W pierwszej kolejności autor przedstawia podstawowe technologiczne aspekty podsłuchu. W głównej części artykułu omawia regulacje międzynarodowe (Konwencja o cyberprzestępczości), regulacje Unii Europejskiej (Dyrektywa 2013/40/ UE w sprawie ataków na systemy informatyczne) oraz regulacje polskie (kodeks karny) dotyczące podsłuchu sieciowego. Ostatnia część artykułu zawiera wnioski z porównania przepisów Konwencji o cyberprzestępczości, dyrektywy 2013/40 i polskiego kodeksu karnego.

Date of online publication

10.11.2021

Pages (from - to)

53 - 63

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-63.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0