Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Epidemia SARS-CoV-2 jako sytuacja kryzysowa : wybrane aspekty

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Przegląd Sił Zbrojnych

Rocznik: 2021 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Choroby zakaźne
  • Koronawirusy
  • Pandemia
  • Siły zbrojne
  • Wirus SARS-CoV-2
  • Zagrożenia niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

187 - 193

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0