Processing may take a few seconds...

Article


Title

Epidemia SARS-CoV-2 jako sytuacja kryzysowa : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2021 | Journal number: nr 5

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Choroby zakaźne
  • Koronawirusy
  • Pandemia
  • Siły zbrojne
  • Wirus SARS-CoV-2
  • Zagrożenia niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

187 - 193

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other