Processing may take a few seconds...

Book


Title

Organizacja wojskowego systemu łączności : podstawy teoretyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Organization of the military communication system : theoretical basis

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Znaczenie łączności we współczesnych działaniach sił zbrojnych trudno jest przecenić. Dowodzenie ugrupowaniem bojowym uzależnione jest od skutecznej wymiany informacji. Zatem nietrudno dojść do wniosku, że każda próba zakłócenia dowodzenia, spowoduje reakcję łańcuchową inicjującą destabilizację pracy wszystkich elementów ugrupowania bojowego, w konsekwencji utrudniającą lub wręcz pozbawiającą możliwości prowadzenia działań. Przedmiot badań podjęty przez autora, choć dotychczas wielokrotnie poddawany analizom, w opinii badaczy tego obszaru wiedzy, wymaga kolejnych eksploracji naukowych oraz wskazywania opartych na nich rozwiązań praktycznych. Intencją autora niniejszej publikacji było zdiagnozowanie organizacji współczesnego wojskowego systemu łączności oraz w efekcie prowadzonych badań zaproponowanie możliwości usprawnienia przedmiotowego systemu. Niniejsza publikacja jest krytycznym przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat wojskowego systemu łączności w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, ogólnej teorii systemów oraz organizacji i zarządzania. Przedstawia desygnaty wybranych przez autora pojęć zawartych w publikacji. Natomiast rozdział piąty zawiera propozycję zmian usprawniających wojskowego systemu łączności. Określa też korzyści teoretyczne i praktyczne wynikające z rozwiązania problemów, a także sugestii dalszych problemów wymagających rozwiązania, które ujawniły się w toku badań.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

168

ISBN

978-83-7523-817-4

eISBN

978-83-8263-011-4

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/organizacja-wojskowego-systemu-lacznosci-podstawy-teoretyczne/

Keywords
PL
  • Łączność wojskowa
  • Systemy łączności i transmisji informacji
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 157-164.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

80.0