Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Organizacja wojskowego systemu łączności : podstawy teoretyczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Organization of the military communication system : theoretical basis

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Znaczenie łączności we współczesnych działaniach sił zbrojnych trudno jest przecenić. Dowodzenie ugrupowaniem bojowym uzależnione jest od skutecznej wymiany informacji. Zatem nietrudno dojść do wniosku, że każda próba zakłócenia dowodzenia, spowoduje reakcję łańcuchową inicjującą destabilizację pracy wszystkich elementów ugrupowania bojowego, w konsekwencji utrudniającą lub wręcz pozbawiającą możliwości prowadzenia działań. Przedmiot badań podjęty przez autora, choć dotychczas wielokrotnie poddawany analizom, w opinii badaczy tego obszaru wiedzy, wymaga kolejnych eksploracji naukowych oraz wskazywania opartych na nich rozwiązań praktycznych. Intencją autora niniejszej publikacji było zdiagnozowanie organizacji współczesnego wojskowego systemu łączności oraz w efekcie prowadzonych badań zaproponowanie możliwości usprawnienia przedmiotowego systemu. Niniejsza publikacja jest krytycznym przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat wojskowego systemu łączności w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, ogólnej teorii systemów oraz organizacji i zarządzania. Przedstawia desygnaty wybranych przez autora pojęć zawartych w publikacji. Natomiast rozdział piąty zawiera propozycję zmian usprawniających wojskowego systemu łączności. Określa też korzyści teoretyczne i praktyczne wynikające z rozwiązania problemów, a także sugestii dalszych problemów wymagających rozwiązania, które ujawniły się w toku badań.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Szuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

168

ISBN

978-83-7523-817-4

eISBN

978-83-8263-011-4

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/organizacja-wojskowego-systemu-lacznosci-podstawy-teoretyczne/

Słowa kluczowe
PL
  • Łączność wojskowa
  • Systemy łączności i transmisji informacji
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 157-164.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0